• - unsur-unsur retorik dalam puisi melayu al-amin karya a ...
  sebagai puisi islam. ini berdasarkan firman allah swt di dalam al-qur’an, ... antara contoh perkataan bahasa melayu yang berasal daripada
 • - kritikan sosial dalam puisi imam as-syafie ra
  puisi islam pula mempunyai keindahannya yang tersendiri. cabang ilmu sastera ini mempunyai rentak dan ... ia berfungsi sebagai memberi pelajaran dan contoh kepada
 • - syair dalam kebudayaan melayu: kajian struktur musikal - rumah
  ertinya telah ada sebelum kedatangan islam atau, ... penulisan puisi barzanji. contoh-contoh yang dipetik dari buku barzanji memperlihatkan bahwa
 • - unsur-unsur ilmu badi’ arab dalam syair hamzah fansuri
  bahasa dan pemikiran arab dan islam. kata kunci: unsur badi’, syair, hamzah fansuri, ... ketahui, bentuk puisi ini adalah mula-mula sekali dicipta oleh hamzah
 • - membaca unsur-unsurtasawuf dalam puisi meditasi oleh sn ...
  pada ketika itu kemalatelah pun memantapkan tema islam dalam puisi-puisinya, ... dan mengikuti contoh rasullah dalam hal syari'at (anwar rosihandansolihin,2008).
 • - sastra pendidikan dan pendidikan sastra - file.upi
  di deretan rak toko buku pun muncul antologi puisi didaktis , ... yaitu islam, apabila kita selidik ... kita dapat menyebut contoh kongkret, ...
 • - puisi-puisi melayu tradisional dalam drama bukan lalang ...
  contoh dramatis lain, fazilah husin ... berlandaskan islam puisi yang digunakan oleh noordin hassan dalam drama jangan bunuh rama-rama yang dilagukan oleh watak atma
 • - kumpulan puisi mencari makna diri berdasarkan prinsip ...
  islam dan refleksi diri pengarang yang mewakili khalayak pembaca. ... (kamus puisi, 2005:92). dalam contoh pertama, dapat dikenal pasti bahawa rima akhir pada bait yang
 • - langkah kodifikasi bahasa arab dan kajian filologi
  timbul dalam kaitannya dengan islam, ... yang dianggap sebagai contoh kesempurnaan ... dan puisi-puisi lama tanpa adanya pengaruh asing
 • - nilai-nilai pendidikan dalam kumpulan puisi sembahyang ...
  islam skripsi diajukan ... nilai-nilai pendidikan islam dalam puisi sembahyang karang karya arini ... bisa memahami makna/pesan yang tersirat dalam puisi. sebagai contoh
 • - [Removed file]berdakwah dengan puisi (kajian intertekstual puisi-puisi ...
  at-tabsyir, jurnal komunikasi penyiaran islam 35 berdakwah dengan puisi (kajian intertekstual puisi-puisi religius taufiq ismail) ... dan contoh nyata
 • - aplikasi takmilah dalam puisi al amin - psasir.upm.my
  karya sastera islam yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh khalayak sastera ... dalam puisi al amin” mengikut akta universiti pertanian malaysia (ijazah
 • - telaah nilai religius dalam kumpulan puisi surat cinta ...
  bernegara dalam kumpulan puisi surat cinta dari aceh karya syeh khalil? ... tekandung dalam ajaran islam. menurut atmosuwito ... contoh teladan bagi semua manusia.
 • - gagasan pembaharuan islam dalam karya sastra (puisi ...
  yang sesungguhnya dan merupakan contoh perwujudan nilai dari sebuah jalinan ... menemukan gagasan-gagasan pembaharuan islam dalam puisi muhammad iqbal.
 • - kata kata mutiara pendidikan islami - pdfthink
  500+ kumpulan kata mutiara islam berkesan dan menginspirasi ... contoh artikel tempat umum ... contoh puisi tentang pendidikan dan sekolah · kata kata ...
 • - [Removed file]adopsi pola puisi arab jahili dalam al-qur’an (pendekatan ...
  pada masa pra-islam, puisi arab berkembang sangat pesat sehingga muncul para penyair terkemuka dari masing-masing kabilah. di ... contoh bait-bait tām, ...
 • - antologi puisi matematika-1 - unsri online repository
  lomba puisi ini dapat diikuti oleh siswa, mahasiswa, guru dan pemerhati matematika dengan tanpa biaya atau ... kelas v kiblatain sd islam az-zahra palembang .
 • - pemikiran akhlak dalam karya prosa sastera arab jahiliyah
  *calon sarjana pengajian islam di ... terdiri daripada prosa dan puisi ... `amru bin kalthum, al-harith bin halzah, dan lubayd bin rabi`ah. contoh syair ...
 • - aspek gaya bahasa dalam teks sastera melayu berunsur islam
  bahan merupakan hasil penulisan seseorang sama ada dalam bentuk puisi atau prosa. ... bab 1 ini juga akan dijadikan sebagai contoh bahan berunsur islam.
 • - mistisisme islam jawa: studi serat sastra gendhing sultan ...
  mistisisme islam jawa: studi serat sastra gendhing sultan agung ringkasan disertasi ... (sebagai salah satu contoh representasi
 • - perkembangan puisi arab modern - digilib.uin-suka.ac.id
  perkembangan puisi arab modern oleh: ... sekadar contoh, di antara tokoh pembaru dalam kebudayaan arab islam adalah muhammad
 • - tasawuf dalam puisi arab moder1 - currikicdn.s3-us-west-2 ...
  setelah masa islam, sehingga keberadaan puisi tasawuf tersebut menjadi 7 moshe and bernard ... beberapa contoh penyair arab modern adalah khalil gibran (1883-
 • - [Removed file]nilai-nilai kehidupan dalam puisi al-mutanabbi
  islam muncul dan tumbuh subur di arab jahiliyah yang menjadikan puisi sebagai salah satu bentuk ekpresi perasaan dan imajinasi mereka. puisi ...
 • - bahasa arab fusha dan amiyah serta problematikanya
  (bahasa puisi) jaman jahiliah atau pra-islam, bahasa yang dipergunakan di dalam al-qur'an, dan bahasa arab yang dikenal sampai hari ini (ya'kub, 1982:118).
 • - nilai pendidikan dalam kumpulan cerpen
  dari dua orang anak ini aktif menulis cerpen, puisi, dan resensi di media sekolah. ... tetap aktif mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah-majalah islam. 4
 • - [Removed file]ideologi islam-jawa pada kumpulan puisi mantra orang jawa ...
  ideologi islam-jawa pada kumpulan puisi ... salah satu contoh saja. konsep islam-jawa sebagai ideologi dibahas melalui kajian semiotika sejauh konsep tersebut
 • - kearifan lokal dalam karya sastra - ayoooo ngeblog biar ...
  samanhudi, kemudian berubah menjadi sarekat islam. ... contoh lain adalah sulaeman yang menjadi sultan di johor. pada abad ke-18 orang-orang 6.
 • - [Removed file]sastra dalam tradisi pendidikan islam
  islam selalu menjadikan puncak segala sesuatu adalah allah swt, ... sebagai misal juga puisi yang ditulis para sufi. sachiko murata ... yakni contoh alif lam mim).
 • - perkembangan sejarah sastra indonesia - zonasastra
  disajikan dalam buku ini menjadi lebih komplit dengan contoh-contoh yang ... awal pertumbuhan sastra pada zaman islam. jadi, ... 1.2 puisi angkatan balai pustaka ...
 • - analisis semiotik terhadap film in the name of god
  sebuah website islam telah memberikan statemen yang kurang lebih menyatakan bahwa ... hollywood adalah contoh industri film amerika yang dengan sukses mampu


 • © 2019 FatRede. All right reserved. Contact Us:FatRede[at]outlook.com